Všední den 8:00 - 12:00

realizace

Oprava vodního propustku

No items found.

Rekonstrukce zdi z pískovcových kvádrů

No items found.

Realizace kamenných schodů

No items found.

Terasy z opěrných zdí

No items found.

Vizualizace a provedení

No items found.

Realizace zídky

No items found.

Realizace jezírko

No items found.

Očištění soklu

No items found.

Ohniště a relaxační zóna

No items found.

Realizace opěrné zdi

No items found.